Budsjett, økonomiplan med handlingsprogram og godgjersler, avgifter og betalingssatsar. 

Innstillinga frå formannskapet er frå i dag lagt ut til offentleg ettersyn på Servicetorget, Kommunehuset. Innstillinga finn de også her:

Eventuelle uttalar vert å senda Ordføraren i Suldal på adresse:  Eidsvegen 7, 4230 Sand eller til e-post: gerd.helen.bo@suldal.kommune.no

Saka skal opp til endeleg handsaming i kommunestyret 12. desember 2017

Fann du det du leita etter?