Budsjett og handlingsprogram 2020 - 2023 - Formannskapet si innstilling

Formannskapet vedtok i møte 21-22. november følgjande innstilling til kommunestyret i sak 63/19. Budsjettdokumenta vert endeleg vedtatt i kommunestyre 12.12.19.

Budsjettdokumenta finn du og her