Me ønskjer å få folk til å kjenna på godfølelsen når dei tenkjer på Suldal, difor jaktar me på di historie, den som kan gi eit lite blikk inn i korleis livet kan vera her - det gode livet i Suldal.

Fredag 28.juni velta ein stor trafo-transport på veg mot Kvilldal. Vegen er opna for små køyretøy, men det kan ta tid før vegen blir opna for fri ferdsel. Her kjem informasjon om kommunal beredskap i denne hendinga.

Suldal kommune startar med innkrevjing av bompenger på Blåsjøvegen frå og med 26.06.2019. Dette er ein automatisk bom med kortautomat.

I sommar er det nokre endringar i opningstida hjå legekontoret og på kommunehuset.

Me utfordrar våre innbyggjarar til å svare på ei kort undersøking, slik at me kan få høyre korleis du meiner kommunen kan utvikle seg som reiselivssdestinasjon.

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
 

Me er veldig stolte over kulturskulen vår, og vil gjera alt me kan for at du skal få eit godt tilbod.

 

På grunn av problem med omlegging til nytt IT-system for kommunale avgifter blei fakturering av kommunale gebyr for 1.termin 2019 forsinka.

Onsdag 15.05.2019 vil telefonen hjå legekontoret vere stengt frå kl.11.30.

Dersom det er behov for kontakt med lege (som ikkje kan venta) ring legevakta på tlf. 116117 eller 113 i akutte situasjonar.