Informasjon om opningstid ved Suldal legekontor i desember

Formannskapet vedtok i møte 21-22. november følgjande innstilling til kommunestyret i sak 63/19. Budsjettdokumenta vert endeleg vedtatt i kommunestyre 12.12.19.

Søndag 20. oktober er årers TV-aksjon "Care".

Start første flaum: 16/10 kl 8:00  - start andre flaum 23/10 kl 08:00  (Utsett nokre timar)

Pressemelding – Haugaland brann og redning iks

Ved kommunevalet 09.09.2019 vart følgjande 19 vald inn i Suldal kommunestyre for perioden 2019 - 2023:

Me ønskjer alle små (og store!) velkomne til nytt barnehageår i suldalsbarnhagane 16. august, og nytt skuleår i suldalsskulane måndag 19. august.

Det er vedtatt ny bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde (2019-2023). Planen skal bidra til ei bærekraftig forvaltning av villreinen med omsyn til bestandstorleik og bestandsutvikling.