Tekniske problem - telefon 18.03.19

18.03.19 var det ikkje mogleg å ringe til legekontor eller andre kommunale tenester mellom 08:00 og 12:00. Feilen er nå retta.