Siste frist for HPV-vaksine

Tilbodet om å få gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller seinare er tidsavgrensa og består av tre vaksinedosar gitt i løpet av 6-12 månadar. Du må starta vaksinasjonen seinast i desember 2018, og den siste av dei tre dosane må vera tatt innan 1. juli 2019.

Vaksina er anbefalt til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon. Du finn meir informasjon om HPV og HPV- vaksine på Folkehelseinstituttet

I Suldal er det helsestasjonen som tek seg av vaksineringa.

Kontaktinformasjon:

Tone Sande Fisketjøn (helsesøster med fagansvar) - tlf. 52 79 23 12

Torborg Fossan Steine (helsesøster) - tlf. 52 79 23 11