Opningstider Legekontor og kommunehus sommar 2019

I sommar er det nokre endringar i opningstida hjå legekontoret og på kommunehuset.

Når du treng hjelp - kven skal du ringje?

•Legekontoret - I opningstida. Tlf. 52 79 23 00
•Legevakt - når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente. Tlf 116117
•113 når det er akutt og står om liv.

Legekontoret sommar 2019
Dag Laboratoriet Telefon Telefon
Måndag kl 08.00 - 15.30 kl 08.00 - 11.30 kl 13.30 - 14.30
Tysdag kl 08.00 - 15.30 kl 08.00 - 11.30 kl 13.30 - 14.30
Onsdag kl 08.00 - 15.30 kl 08.00 - 11.30 kl 13.30 - 14.30
Torsdag kl 08.00 - 15.30 kl 09.00 - 11.30 kl 13.30 - 14.30
Fredag Stengt veke 27-30 og 32. Veke 31 kl 08.00 - 15.30 kl 08.00 - 11.30 kl 13.30 - 14.30

Legevakt

Alle kommunar i Noreg har ein legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Ring 116117 for å komma i kontakt med legevaktsentralen i det området du er i. Legevakta i Suldal er lokalisert i same lokale som legekontoret, men med ein annan inngang. Inngangen til legevakta er til høgre og rundt hjørnet for hovudinngangen. Legevakta er ubetent, og ein må alltid ringe først.

Kommunehus

På kommunehuset blir det grunna ferieavvikling reduksjon i opningstida i sommar.

Måndag 08.07 til fredag 09.08 blir opningstida 08:30 til 15:00.

Sentralbordet ope som vanleg, 08:30 til 15:00.

Legekontor
Telefon 52 79 23 00
Adriaan Ruiven
E-post
Telefon 52 79 23 18
Mobil 454 22 697
Suldal Sentralbord
E-post