Nye vegnamn til offentleg ettersyn

LMT - utvalet i Suldal kommune vedtok i møte 15.01.2019, sak 9/19 å leggje sak om tre nye vegnamn ut til offentleg ettersyn i samsvar med Matrikkellova §21.

Saka gjeld tre nye vegnamn:

Åsliane

Steinaslåtto

Øykjahålo

Saksdokumenta finn du her:

 

Eventuelle merknader må sendast skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand eller på e-post til postmottak@suldal.kommune innan 20. mars 2019.