Kulturmidler 2019

Det kan nå søkjast om kulturmidler for 2019.
 Elektronisk søknadsskjema på: https://www.suldal.kommune.no/sd/skjema/SKO007/

 
Frist 1. mars 2019.
 
I samband med dette ønskjer kommunen at alle lag- og organisasjonar til å registrere sitt lag på kommunen si heimeside. Dette blir eit godt oppslagsverk for alle som ynskjer å vite kva tilbod kommunen har innan organisasjonslivet.
Gå inn på:
https://www.suldal.kommune.no/lag-og-organisasjonar/
og registrer ny brukar.
Det er viktig at registeret til ein kvar tid er oppdatert, og me ber alle som nyttar registeret om å ha ein person med hovudansvar for denne oppgåva.
 
I tillegg kan alle lag- og organisasjonar som ynskjer det nytte kommunen sin aktivitetskalender.
Tenesta går gjennom servicetorget i kommunen. De kan melde aktiviteten inn på e-post til postmottak@suldal.kommune.no

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på tlf. 52792200 eller epost postmottak@suldal.kommune.no