Forseinking av kommunale gebyr

Faktura for kommunale gebyr termin 2/2019 vil bli sendt ut i september månad med forfall 20.10.2019

Grunn til forseinkinga er at  Teknisk avdeling å ryddar opp i Eiendomsregisteret.  Me seier oss leie for dette.