Barnehageopptak

Treng du barnehageplass i ein av Suldalsbarnehagane? Eller kanskje du vil endra den barnehageplassen du allereie har? No er barnehageopptaket i gang for januar 2019.

Du kan søkja i oppvekstportalen, men hugs fristen 1. september. Informasjon om dei 7 Suldalsbarnehagane finn du på nettsida til Suldal kommune. Oppvekstportalen finn du her