Treng du barnehageplass i ein av Suldalsbarnehagane? Eller kanskje du vil endra den barnehageplassen du allereie har? No er barnehageopptaket i gang for januar 2019.

Haugaland brann og redning iks opphever totalforbudet for bål i de kommuner iks`et dekker.

Brannvesenet vil likevel påpeke at det generelle bålforbudet gjelder i hele landet.

Frå og med 15. juni kan det søkjast om tilskot til bygging og/ eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. Søknadsskjema er tilgjengeleg på www.anleggsregisteret.no. Rehabiliteringsprosjekt vert prioritert.

Føresegnene om tilskot av spelemidlar kan hentas ut på Kulturdepartementet si nettside www.anleggsregisteret.no, sjå V-0732 Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018. Her finn ein og anna relevant informasjon.

Ei utfyllande liste over publikasjonar og rettleiingar finst på www.kud.dep.no/idrettspublikasjoner.

Søknadsfrist til kommunen er 15. september 2018.

 

 

 

 

Suldal kommune og nabokommunane arbeider med å få til desentralisert sjukepleiar- utdanning på deltid i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet frå hausten 2019.

Det har lenge vore behov for eit fotballag for vaksne menn i Suldal. Nokon har allereie spelt saman ei stund, men ikkje som eit etablert lag gjennom idrettslaga.

Me er glade for å kunne visa deg den nye heimesida vår! Me håpar du vil like sida like godt som me gjer, og at du raskt finn informasjonen du er på leit etter. Innhold og design er nytt, og sida er framleis under utvikling.