14. desember opna ordførar Gerd Helen Bø 'velferdsteknologibustaden', ei leilegheit full av gode tekniske hjelpemiddel som kan gjere at fleire kan bu lenger heime.

Skuleinnmelding for 1.klassingar ved skuleåret 2019/2020.

 

No kan du kjøpa gåvekort til Suldal Bad!

Formannskapet handsama i møte 23. november forslag til Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022.  Innstillinga frå formannskapet er no på høyring fram til møte i kommunestyret 13.12.18.
 

Det skal for 2018 delast ut midlar frå Legat til sosiale føremål og Utdanningslegat i Suldal kommune. Fristen for å søkja er 31.12.2018.

Legekontoret har stengt 28. november på grunn av kurs i journalsystemet Infodoc.

Helsestasjonen har strengt 29. november fram til kl 12.30.

Dersom det er behov for kontakt med lege (som ikkje kan vente) ring legevakta på tlf. 116117 eller 113 i akutte situasjonar.

For å tilby våre kundar utsending av faktura i fleire digitale format, har Suldal kommune tatt i bruk nytt verktøy til fakturautsending. Endringa skjer frå og med oktober månad.

I år går TV-aksjonen til Kirkens Bymisjons arbeid med å skapa eit varmare og meir inkluderande samfunn.