Støtteordningar natur og miljø – 2019

Det er avsett midlar i budsjettet for 2019 til følgjande formål:

  • Årleg vedlikehald, rydding og justering av trasear i skiløypenettet* – kr. 20.000,-
  • Skilting og utstyr til frivillig arbeid med stirydding** – kr. 50.000,-
  • Opprydding i strandsona inkl. elvar og vassdrag** – kr. 80.000,-

Det kan nå søkjast om kulturmidler for 2019.
 Elektronisk søknadsskjema på: https://www.suldal.kommune.no/sd/skjema/SKO007/

 
Frist 1. mars 2019.
 

Frå januar månad har Suldal kommune gått over til å sende lønsslipp og lønsoppgåve via SvarUt. Du får dei i din digitale postkasse, eller i Altinn.

Suldal kommune har fått bekrefta at Vindafjord, Sauda og Suldal har fått 4 plassar kvar til  desentralisert sjukepleiar- utdanning på deltid i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet frå hausten 2019.

14. desember opna ordførar Gerd Helen Bø 'velferdsteknologibustaden', ei leilegheit full av gode tekniske hjelpemiddel som kan gjere at fleire kan bu lenger heime.

Skuleinnmelding for 1.klassingar ved skuleåret 2019/2020.

 

No kan du kjøpa gåvekort til Suldal Bad!