Måndag 24.desember er legekontoret stengd.

Måndag 31.desember er legekontoret ope fram til kl.11.30.

 

For kontakt med legevakt ring 116117.

Legevakten er for akutt, alvorleg sjukdom og skader som ikkje kan venta.

Ved kritisk sjukdom, ring medisinsk naudtelefon 113.

 

Møte i Ropeidhalvøya grendeutval tysdag 18.12.18 kl 19.00 på Kjølvikstølen grendahus.

Skuleinnmelding for 1.klassingar ved skuleåret 2019/2020.

 

No kan du kjøpa gåvekort til Suldal Bad!

Formannskapet handsama i møte 23. november forslag til Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022.  Innstillinga frå formannskapet er no på høyring fram til møte i kommunestyret 13.12.18.
 

Det skal for 2018 delast ut midlar frå Legat til sosiale føremål og Utdanningslegat i Suldal kommune. Fristen for å søkja er 31.12.2018.

Legekontoret har stengt 28. november på grunn av kurs i journalsystemet Infodoc.

Helsestasjonen har strengt 29. november fram til kl 12.30.

Dersom det er behov for kontakt med lege (som ikkje kan vente) ring legevakta på tlf. 116117 eller 113 i akutte situasjonar.

For å tilby våre kundar utsending av faktura i fleire digitale format, har Suldal kommune tatt i bruk nytt verktøy til fakturautsending. Endringa skjer frå og med oktober månad.