Grunna oppdatering av telefonsentral vil alle fasttelefonnummer til Suldal vere ute av drift frå 15:00 til 18:00 16. september. Me beklagar ulempene dette medfører.

Ved kommunevalet 09.09.2019 vart følgjande 19 vald inn i Suldal kommunestyre for perioden 2019 - 2023:

Faktura for kommunale gebyr termin 2/2019 vil bli sendt ut i september månad med forfall 20.10.2019

Grunn til forseinkinga er at  Teknisk avdeling å ryddar opp i Eiendomsregisteret.  Me seier oss leie for dette.

 

På Kjølvikstølen grendahus kl 19:00