Opprett digital postkasse og vinn årskort til Suldal Bad!
Les meir her

Det kan nå søkjast om kulturmidler for 2019.
 Elektronisk søknadsskjema på: https://www.suldal.kommune.no/sd/skjema/SKO007/

 
Frist 1. mars 2019.
 

Kulturmidlar lag og organisasjonar

Elektronisk søknadsskjema finn du på: https://www.suldal.kommune.no/sd/skjema/SKO007/

Ved eventuelle spørsmål eller behov for assistanse, kontakt: Inger Camilla Løvholen, inger.camilla.lovholen@suldal.kommune.no, tlf. 52792292 eller servicetorget, tlf. 52792200

Søknadsfristar

1. mars

·         Driftstilskot

15. september

·         Spelemidlar, idrettsanlegg, nyanlegg og større rehabilitering

Heile året

·         Starttilskot

·         Kurstilskot

·         Tilskot til husleige

·         Tilskot til dekking av underskot ved kulturarrangement

·         Tilskot til andre kulturtiltak

·         Tilskot til festivalar

·         Lokale arrangementstilskot for ungdom gjennom grendeutvala

«Prosjekt leikeplassar» - ekstraordinære midlar

Kommunen held fram med sikring av leikeplassar på kommunal grunn i 2019. Velforeiningar, grendelag og tilsvarande organisasjonar kan søkja.

Same søknadsskjema som for kulturmidlar:  https://www.suldal.kommune.no/sd/skjema/SKO007/. Frist for å melda inn tiltak er 1. mars

Frå januar månad har Suldal kommune gått over til å sende lønsslipp og lønsoppgåve via SvarUt. Du får dei i din digitale postkasse, eller i Altinn.

Suldal kommune har fått bekrefta at Vindafjord, Sauda og Suldal har fått 4 plassar kvar til  desentralisert sjukepleiar- utdanning på deltid i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet frå hausten 2019.