Stortinget har sett av 600 millionar til å styrka kommunale næringsfond grunna covid-19 utbrotet. Suldal har fått tildelt 763 000 kr av desse. Midlane skal bidra til auka aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial.

Kva gjeld i Suldal?