Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta

Kontaktinformasjon spesialisthelsetenesta

Kontaktinformasjon spesialisthelsetenesta
Teneste Kontaktperson Telefonnummer Adresse Postnummer Faks Vakttelefon
Tildelingskontoret 52792360 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 52792365
Henvendingar i forbindelse med utskriving av pasientar og nedetid på PLO-meldingar 52 79 23 60 (dagtid) / 995 83 440 (kveld og helg) Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 52792365
Suldal heimeteneste Monica Smedsrud 52 79 23 64 / 404 85 607 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 99583440
Suldal sjukeheim Nora Thorbjørnsen 52 79 23 89 / 995 10 535 Eidsvegen 1 4230 Sand 99583440
Vinjarheim 52 79 09 30 / 975 15 481 Kyrkjevegen 4237 Suldalsosen
Fagansvarleg i heimesjukepleie Anna Fauskanger Lunde 52 79 23 21 / 977 67 032 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Koordinerande eining Anne Marie Torsteinbø 52 79 23 61 / 52 79 23 60 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Fysio- og ergoterapitenesta Åshild Mehus Sukka 52 79 23 36 Eidsvegen 3 4230 Sand
Rehabiliteringstilbodet i kommune Fysio/ergo: Åshild Mehus Sukka 52 79 23 36 Eidsvegen 3 4230 Sand
Ergoterapi: Sissel Hoftun 52 79 23 74 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Friskliv. LMS tilbod Helene Fjellheim Midthun 52 79 23 40 Eidsvegen 3 4230 Sand
Kreftkoordinator Svanhild Løge Skålheim, kreftsjukepleiar 52 79 23 21 / 404 18 954 Eidsvegen 3 4230 Sand
Born som pårørande Alma Eyfjord Hiim 52 79 23 10 / 404 18 962 Eidsvegen 3 4230 Sand
Psykisk helse og rus Ruskonsulent (nav) 916 40 095
Fagleiar psykisk helse Gro Helland 52 79 23 52 / 901 45 446 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Miljøtenesta 995 83 457
Kontaktinfo Avvik på tenesteavtalane Kommunalsjef Grethe Jæger Anglevik 979 71 600 Eidsvikvegen 7 4230 Sand
Kontaktinfo for pasienter med behov for følgjeteneste ved opphald i sjukehus Tildelingskontoret 52 79 23 60 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Helsestasjon 52 79 23 10 Eidsvegen 3 4230 Sand
Helse Adriaan van Ruiven 52 79 23 18 / 454 22 697 Eidsvegen 3 4230 Sand
Smitte / tbc. Kommuneoverlege / smittevernlege Harald Bjarne Hellesen 52 79 23 15 / 52 79 23 00 Eidsvegen 3 4230 Sand
Søknad om kommunale tenester Tildelingskontoret 52 79 23 60 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
NAV Anne Birkeland 922 51 603 Verven 1 4230 Sand
Beredskapsansvarleg Ronny Mehus Rugland 95731667 Eidsvegen 7 4230 Sand