Einingar/avdelingar

Her finn du telefonnummer til våre einingar/avdelingar. 

Kontaktinformasjon

Helse og omsorg
Helse og omsorg
Stad / avd. Telefon Adresse
Legekontor tlf 52 79 23 00 Eidsvegen 3, 4230 Sand
Helsestasjon tlf 52 79 23 10 Eidsvegen 3, 4230 Sand
Fysioterapi tlf 52 79 23 36 Eidsvegen 3, 4230 Sand
Suldal sjukeheim - somatisk avdeling tlf 52 79 23 63 Eidsvegen 1, 4230 Sand
Suldal sjukeheim - demens avdeling tlf 52 79 23 62 Eidsvegen 1, 4230 Sand
Suldal heimeteneste heimesjukepleie (vakttelefon) mob 995 83 440 Bjødnateigvegen 21, 4230 Sand
Suldal heimeteneste dagsenter for demente mob 489 56 743 Bjødnateigvegen 21, 4230 Sand
Psykisk helse (vakttelefon) mob 995 83 457 Bjødnateigvegen 21, 4230 Sand
Suldal heimeteneste Loftet tlf 52 79 23 56 Bjødnateigvegen 21, 4230 Sand
Vinjar bu- og omsorgssenter hovudnummer tlf 905 11 536 Kyrkjevegen 13, 4237 Suldalsosen
Vinjar bu- og omsorgssenter vakttelefon heimesjukepleie mob 404 11 434 Kyrkjevegen 13, 4237 Suldalsosen
Vinjar bu- og omsorgssenter vakttelefon sjukepleie mob 488 92 488 Kyrkjevegen 13, 4237 Suldalsosen
Bestillarkontor tlf 52 79 23 60 Bjødnateigvegen 21, 4230 Sand
Suldal bu- og aktivitetstiltak Nedre Dalane tlf 52 79 08 61 Nedre Dalane 55, 4230 Sand
Suldal bu- og aktivitetstiltak Øvre Dalane tlf 52 79 08 60 Øvre Dalane 16 a - 16 b, 4230 Sand
Suldal bu- og aktivitetstiltak Kyrkjevegen tlf 52 79 08 66 Kyrkjevegen 27 b, 4237 Suldalsosen
Suldal bu- og aktivitetstiltak Dagsenter tlf 52 79 08 50 Nedre Dalane 41, 4230 Sand
Suldal bu- og aktivitetstiltak avlastninga mob 48 86 83 69 Nedre Dalane 41, 4230 Sand

 

Skular
Skular
Skule Telefon Adresse
Sand skule tlf 52 79 08 00 Rygjatunvegen 2, 4230 Sand
Sand skule SFO tlf 52 79 08 11/ mob 48 86 99 41 Rygjatunvegen 2, 4230 Sand
Vinjar skule tlf 52 79 09 00 Suldalsvegen 1505, 4237 Suldalsosen
Vinjar skule SFO mob 47 45 49 13 Suldalsvegen 1505, 4237 Suldalsosen
Erfjord skule tlf 52 79 08 30 Erfjordvegen 16, 4233 Erfjord
Marvik skule tlf 52 79 08 40 Øygarden 21, 4235 Hebnes
Nesflaten Oppvekstsenter tlf 52 79 09 83 Skulevegen 57, 4244 Nesflaten
Jelsa Oppvekstsenter tlf 52 79 03 50 Økstrafjordvegen 64, 4234 Jelsa
Vanvik Oppvekstsenter tlf 52 79 09 77 / 52 79 09 78 Vanvikvegen 1665, 4209 Vanvik
Gullingen Leirskule tlf 52 79 08 70 / 52 79 08 71 Blåsjøvegen 57, 4230 Suldalsosen
Introsenteret i Suldal tlf 52 79 22 59 Rygjatunvegen 22, 4230 Sand

 

Barnehage
Barnehage
Barnehage / avd. Telefon Adresse
Joagarden barnehage, avd. Tunet mob 474 72 094 Stegåsvegen 42, 4230 Sand
Joagarden barnehage, avd. Skogen mob 474 72 095 Stegåsvegen 42, 4230 Sand
Joagarden barnehage, avd. Buhagen mob 474 72 096 Stegåsvegen 42, 4230 Sand
Joagarden barnehage, kjøkken tlf 52 79 24 74 Stegåsvegen 42, 4230 Sand
Joagarden barnehage, arbeidsrom tlf 52 79 24 75 Stegåsvegen 42, 4230 Sand
Joagarden barnehage, personalrom tlf 52 79 24 76 Stegåsvegen 42, 4230 Sand
Randåsen barnehage, avd. Fuglareiret mob 474 65 836 Eidsvikvegen 1, 4230 Sand
Randåsen barnehage, avd. Dyrebo mob 474 63 610 Eidsvikvegen 1, 4230 Sand
Randåsen barnehage, avd. Markblomane mob 474 63 676 Eidsvikvegen 1, 4230 Sand
Kjølvikstølen barnehage tlf 52 79 08 90 Kjølvikstølen 2, 4235 Hebnes
Stølane barnehage tlf 52 79 54 24 Stølane 33, 4233 Erfjord
Vinjar barnehage, avd. Skogen tlf 52 79 09 11 / mob 47 47 20 84 Suldalsvegen 1497, 4237 Suldalsosen
Vinjar barnehage, avd. Gardstunet tlf 52 79 09 12 / mob 47 47 20 86 Suldalsvegen 1497, 4237 Suldalsosen
Vinjar barnehage, avd. Nuten tlf 52 79 09 13 / mob 47 47 20 88 Suldalsvegen 1497, 4237 Suldalsosen
Vinjar barnehage, avd. Lågen tlf 52 79 09 14 / mob 47 47 20 89 Suldalsvegen 1497, 4237 Suldalsosen
Vanvik oppvekstsenter, avd. barnehage tlf 52 79 78 50 Vanvikvegen 1665, 4209 Vanvik
Nesflaten oppvekstsenter, avd. barnehage tlf 52 79 03 55 Skulevegen 59, 4244 Nesflaten
Jelsa oppvekstsenter, avd. barnehage tlf 52 79 03 51 Sandane, 4234 Jelsa

 

Kultur

Bibliotek

Bibliotek
Stad Telefon Adresse
Bibliotek Sand kulturhus tlf 52 79 22 82 / 52 79 22 83 Løhaugen 1, 4230 Sand
Suldalsosen filial tlf 52 79 09 20 Vinjar skule, 4237 Suldalsosen
Erfjord filial tlf 52 79 54 16 Stølane, 4233 Erfjord
Nesflaten filial tlf 52 79 09 85 Skulevegen 57, 4244 Nesflaten
Jelsa filial tlf 52 79 03 59 Økstrafjordvegen 64, 4234 Jelsa
Ropeidshalvøya filial tlf 52 79 08 46 Øygarden 21, 4235 Hebnes

Anna kontaktinformasjon kultur

Anna kontaktinformasjon kultur
Stad Telefon Adresse
Suldal Bad tlf 52 79 24 57 Eidssjøvegen 12, 4230 Sand
Suldal kulturhus tlf 52 79 22 90 Løhaugen 1, 4230 Sand
Suldal kulturhus - bowling tlf 52 79 22 91 Løhaugen 1, 4230 Sand
Kulturskulen administrasjon tlf 52 79 22 86 Løhaugen 1, 4230 Sand