Barne- og familierettleiar

Barne – og familierettleiar er ein ekstra ressurs på helsestasjon som vi kan tilby til familiar med barn frå 0-20 år som treng ekstra oppfølgjing utover det vanlige helsestasjon/skulehelsetenesta kan tilby.

Familiar kan ta kontakt på eige initiativ for å «tenke høgt» rundt utfordringar.

Publisert av Elisabeth Bjørkhaug. Sist endra 15.07.2016
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Kari Myklebust
$(TITTEL)
52 79 23 14