Helse og omsorg

Mål: Alle innbyggjarane i kommunen skal vera sikra tilgang på offentlege helse- og omsorgstenester av god kvalitet.

Helse og omsorg ligg under Levekår 

Tenesteområdet omfattar:        

Helse:

Legekontor

Helsestasjon

Jordmor

Fysio- og ergoterapitenester

Heimetenester:

Sand Bu- og omsorgssenter

Jelsa Bu - og omsorgssenter

Vinjar Bu- og omsorgssenter

Suldal Bu- og aktivitetstiltak

Suldal Sjukeheim

Barnevern

Folkehelse

Nav

 

Timeliste web

Går du i turnus? Då kan du sjekke timelista di her(ekstern lenkje). Timelistene vert publisert i slutten av månaden.

Viss du ikkje har brukarnamn og passord må du henvenda deg til systemansvarlig for ressursstyring via mail her.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Grethe Jæger Anglevik
$(TITTEL)
52 79 22 72

Sjå også