Ropeidhalvøya grendeutval

har møte tysdag 06. mars kl 19.00 på Kjølvikstølen grendahus

Sakliste:

 

Sak 05/18            Godkjenning av referat frå møte 06.02.18

Sak 0618              Meldingar

Sak 07/18            Høyring – ny rutestruktur for Finnøysambandet

Fann du det du leita etter?