Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta

BESTILLARKONTORET

Telefon: 52 79 23 60

Kontakt i samband med utskriving av pasientar og nedetid på PLO meldingar

Dagtid fram til kl.15.00:
Tlf 52 79 23 60             

Kveldstid, helger og høgtider:
Tlf 52 79 23 63
Faks: 52 79 23 65

KOORDINERANDE EINING

Telefon: 52 79 23 61

SULDAL SJUKEHEIM

Telefon: 52 79 23 89

Somatisk avdeling

Telefon:  52 79 23 77

Demens avdeling

Telefon:  52 79 23 70

 

HEIMETENESTA

Sand bu- og omsorgssenter

Telefon: 52 79 23 64

Vinjar bu- og omsorgssenter

Telefon: 52 79 09 31

Jelsa bu- og omsorgssenter

Telefon:  52 79 09 61

Suldal bu – og aktivitetstilbod

Telefon:  404 06 333

 

Kreftsjukepleiar

Telefon: 52 79 23 17

 

Fysioterapitenesta

Telefon: 52 79 23 36

 

Psykisk helse

Telefon:  52 79 23 52

 

Avvik på tenesteavtalar

Kontaktperson:
Grethe  Jæger Anglevik

Telefon: 52 79 22 72
E-post: grethe.anglevik@suldal.kommune.no

 

Kontaktinformasjon for pasientar som treng følgeteneste ved opphald i sjukehus

Kontakt: Bestillarkontoret
Telefon: 52 79 23 60

 

Helsestasjon

Telefon: 52 79 23 11

 

Kommuneoverlege/smittevernlege

Harald Bjarne Hellesen
Telefon: 52 79 23 15
E-post:  Harald.Bjarne.Hellesen@suldal.kommune.no

 

Søknad om kommunale helse- og omsorgstenester

Kontakt: Bestillarkontoret
Telefon: 52 79 23 60

Søknadsskjema

 

Informasjonsansvarleg for helse- og  omsorgstenester  (FOUSAM kontakt)

Kontaktperson:
Grethe  Jæger Anglevik

Telefon: 52 79 22 72
E-post: grethe.anglevik@suldal.kommune.no

Publisert av Elisabeth Bjørkhaug. Sist endra 15.07.2016
Fann du det du leita etter?