Kvifor logge inn?

E-post og minID

For å kunne mellomlagre eit skjema eller få tilgang til logg over tidligare innsendte skjema må du logge deg inn. Du vil også få forhandsutfylt brukaropplysninger som du har registrert i dei ulike elektroniske skjemaene du nyttar.

BankID
BankID er det høgste sikkerhetsnivået for identifisering og autentisering og gir deg tilgang til fleire tenester enn andre påloggingsmetoder. I tillegg til å gjere det samme som for e-post og minID, vil du med BankID mellom anna kunne velgje å motta svar frå organisasjonen direkte i din nettpostkasse i portalen i staden for per post. Dette gir deg raskere svar samstundes som det sparer miljøet.

Publisert av IntraAdministrator. Sist endra 21.11.2016
Fann du det du leita etter?