Lærling i Suldal kommune

Suldal kommune har lærlingar fordelt på fleire ulike fagområde.

Kva tilbyr me?

Suldal kommune gjer tilbod om læreplass innan følgjande fagområder:

  • Helsefag
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Institusjonskokk

Målsetjinga er at lærlingane i Suldal kommune skal få ei interessant og spanande læretid ute i einingane våre. Som lærling er du ei verdifull ressurs for kommunen.

Som lærling får du oppfølgjing av opplæringskontoret og ansvarlege fagpersonar ute på arbeidsplassane. Saman legg me til rette for at du som er lærling får den naudsynte kunnskapa og kompetansen til å gå opp til fagprøve i faget ditt.

Kven kan søkja?

Me søkjar deg som:

  • Har bestått VG1 og VG2
  • Har god orden og oppførsel
  • Er personleg egna
  • Visar iniativ og engasjement for faget ditt
  • Har lite fråver frå vidaregåande
  • At du er service- og omsorgsorientert
  • Har gode samarbeidsevner

Korleis søkja?

Søk via vårt søknadssenter her

Me ynskjer deg velkommen til å søkja læreplass i Suldal kommune!