Mitt Ryfylke
Publisert 19.02.2014
 

 

Publisert 20.01.2014

Generelt for alle avgiftspliktige avgifter og tenester

Til gebyrsatsane vert det for avgiftspliktige ytingar å leggje til meirverdiavgift.

Publisert 09.01.2014

Generelt for alle avgiftspliktige avgifter og tenester

Til gebyrsatsane vert det for avgiftspliktige ytingar å leggje til meirverdiavgift.

Publisert 09.01.2014

Generelt for alle avgiftspliktige avgifter og tenester

Til gebyrsatsane vert det for avgiftspliktige ytingar å leggje til meirverdiavgift.

 

Publisert 06.01.2014
Leigeavtale

Om husleigesatsar for kommunale bustader.

Publisert 06.01.2014

Det kan ikkje krevjast eigenbetaling for helsehjelp i heimen.

Publisert 06.01.2014

  

 
SULDAL KOMMUNE Eidsvegen 7 4230 SAND Telefon: 52 79 22 00 postmottak@suldal.kommune.no
padlock