Betalingssatsar ymse tenester

Generelt for alle avgiftspliktige avgifter og tenester

Til gebyrsatsane vert det for avgiftspliktige ytingar å leggje til meirverdiavgift.

 

8.     Brøyting privat veg

Alle prisar er eks. mva.

Brøyting

2014

Brøyteavgift

kr 3 850

             

9.     Gravferdsteneste

Prisen er kr 450,- per time for

  • Stelle den døde
  • Bestille kiste
  • Leggje i kiste
  • Bestille bårebil
  • Leggja til rette for avskjedsstund på bårerommet på sjukeheimen

I tillegg kjem kostnad til bårebil:

 

Bårebil

2014

Bruk av bårebil pr km

kr 6

Bruk av bårebil pr time

kr 450

Per time er samla medgått tidsbruk vi har til bårebilkøyring per båre/gravferd.

Publisert av Torbjørn Guggedal. Sist endra 09.01.2014

Se også

Tenester (1)
padlock