Betalingssatsar ymse tenester

Generelt for alle avgiftspliktige avgifter og tenester

Til gebyrsatsane vert det for avgiftspliktige ytingar å leggje til meirverdiavgift.

 

8.     Brøyting

Brøyting inkl. mva.

2015

Brøyteavgift

kr 4 960

             

9.     Gravferdsteneste

Prisen er kr 1 360,- for

  • Stelle den døde
  • Bestille kiste
  • Leggje i kiste
  • Bestille bårebil
  • Leggja til rette for avskjedsstund på bårerommet på sjukeheimen

 

Bårebil

2015

Bruk av bårebil pr km

kr 6

Bruk av bårebil pr time

kr 460

Per time er samla medgått tidsbruk vi har til bårebilkøyring per båre/gravferd.

Publisert av Torbjørn Guggedal. Sist endra 31.08.2015
Fann du det du leita etter?

Se også

Tenester (1)
Login for redigering