Mitt Ryfylke

Helse - og omsorgstenester

For trygd og sosiale tenester kontakt NAV

Suldal kommune yter tenester til ulike grupper innan omsorg, rehabilitering og helse.


Målsetjing:
Suldal skal ha eit forsvarleg og godt pleie - og omsorgstilbod tilpassa den einskilde brukar i samsvar med vedteken helse- og sosialpolitikk.

Suldal sjukeheim  har avdeling for demente, korttids- og  avlastingsplassar. Langtidsplassar for behandlingskrevjande brukarar, dag- og nattplassar.

Heimetenesta gir helsehjelp og praktisk bistand i heimane, omsorgsbustadar og bufellesskap. Matombringing og dagtilbod. I tillegg gir dei tenester innan tiltak for funksjonshemma og psykisk helse.

 


Publisert av Ole Rasmus Owe. Sist endra 04.12.2012

Kontakt

Suldal kommune Eidsvegen 7
4230 Sand
E-post : postmottak@suldal.kommune.no
Telefon
: 52 79 22 00

Faks
: 52 79 22 05
Org.nr.
: 964 979 189
(Kontonr)
: 3202.07.01152
(Kommunenr)
: 1134
Opningstid
: Måndag - fredag 08:00 - 15.30
Grethe Anglevik Johnsen

Grethe Anglevik Johnsen

Helsesjef
Telefon : 52 79 23 01
E-post :  
Nina Mosbron

Nina Mosbron

Områdesjef for heimetenestene
Telefon : 52 79 23 88
Mob: 47456092
E-post :  

Se også

Fil (1)
 
SULDAL KOMMUNE Eidsvegen 7 4230 SAND Telefon: 52 79 22 00 postmottak@suldal.kommune.no
padlock