Personvernerklæring

For å kunne mellomlagre eit skjema eller få tilgang til tidlegare innsendte skjema, må du logge inn.

I klatreveggen, Suldalshallen. Jarle Lunde/SuldalFoto.no

 

Anne Lise Norheim/Skattkammeret Suldal

Suldal klyvarlag blei stifta i 2001 og medlemmene klatrar mellom anna på Vela, Gamlaskard og i Suldalshallen.

Suldal Turistkontor har laga ein oversikt og omtale av stadar i Suldal som er tilrettelagt/eigna for sportsklatring.

I Suldal er det og gode moglegheiter for isklatring. Jarle Lunde/SuldalFoto.no