Venneforeninga til Brødrene af Sand

Har i oppgåva med drift og vedlikehald av ryfylkejekta Brødrene af Sand som er eigd av Ryfylkemuseet. Driv formidling av handverk og kystkultur
Adresse Kontakt Kategori
Venneforeninga til Brødrene af Sand
Eidssjøen 19 v/ Torkel Tveiterå, Sandane 56
4234 Jelsa
Ola Jelsa
Org.nr. : 993369144
Telefon: 97561031 / 91368133
Aktivitetar
Kontaktpersonar