Kvilldal Bedehus

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Kvilldal Bedehus
Kvilldalsvegen 635
4237 Suldalsosen
Gunnar Steinbru
Telefon: 📞52 79 95 23
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar