Suldal Røde Kors

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Suldal Røde Kors
Sandsvegen 124 Sandsvegen 124
4230 Sand
Geir Brustveit
Org.nr. : 971489081
Telefon: 91516213
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel Korpsleiar
Telefon 99458238
Mobil 99458238
Adresse for besøk Sandsvegen 124
Postadresse 4230 Sand
Anna
Hjelpekorps:

Røde Kors Hjelpekorps er frivillig samfunnsberedskap i praksis. Me er klare til å rykkja ut med både redningsmateriell og personell hvis ei større ulykke, krise eller katastrofe inntreff.

For meir informasjon ta kontakt med:

Korpsleiar Geir Brustveit
E-post: geir.brustveit@hotmail.com
Tlf: 99 45 82 38

Operativ leiar Leif Sigurd Veka
E-post: vekaleif@yahoo.no
Tlf: 95 91 96 09

Vakttelefon Hjelpekorpset: 91 51 62 13 (Døgnbemanna)
E-post: suldalrodekors@outlook.com


RØFF (Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp):
Er for ungdom mellom 13 og 17år som ynskje å lera om førstehjelp og drive aktivitet i naturens omgivelsar.

Her kan ein tilegne seg nyttig kunnskap om å ferdas i, og forvalte naturen som ein ressurs, samtidig som dei utfører positive fritidsaktivitetar.

I samarbeid med hjelpekorpset vil ein gradvis kunne tilegne seg kunnskap og erfaring til å bli ein solid hjelpar i hjelpekorpset sin beredskap. Men, det viktigaste er at ungdommar i Suldal får vera med på ei spanande reise, året gjennom kor varierande aktivitet er i fokus.