Arbeidsskulen på Eide

Arbeidsskulen på Eide er felles hus/tilhaldstad for 5 lag/foreningar. Laga betalar årleg leige for å dekka kostnader med drift av bygningen.
Adresse Kontakt Kategori
Arbeidsskulen på Eide
Eidssjøen 19
4230 Sand
Ola Jelsa
Org.nr. : 815510372
Telefon: / 91368133
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel Leiar
Mobil 95786334
Adresse for besøk Austmannsvegen 17
Postadresse 4230 Sand 4230 Sand
E-post ola@jelsa.no