Sauda/ Suldal reumatikarlag

Interesseorganisasjon. Fokus på fysisk aktivitet og sosialt samvær. Bading Suldal Bad med egne instruktører. Er et lag for dem med revmatiske lidelser. Temamøter. Uformelle treff på Sand i slutten av måneden. (unntatt sommermånedene) Åpent for alle.
Adresse Kontakt Kategori
Sauda/ Suldal reumatikarlag
Suldalsvegen 1186 Suldalsvegen 1186
4237 Suldalsosen
Kristine Langøy
Org.nr. : 992322683
Telefon: 90672620 / 99583446
Aktivitetar
Kontaktpersonar