Styremøte i Suldal kommunale Næringsfond

tysdag 21. mars 2023, 19.30 - 20.30

Informasjon

Møtet er ope for alle så sant ikkje einskildsaker vert lukka. 

 

Medlemmar -  varamedlemmar

Udmund Nybø - Nils Bergjord

Åshild Vetrhus -  Ingvild Vold Tveiten

Ingunn Bakka -  Kolbein Havrevoll

Reidar Sandal -  Kristian Steine

Lars Vaage -  Marta Bråtveit

 

Behandling av inkomne søknadar

Søknad nr. 1-2023: Vidar Guggedal - Jordbruksvegar

Søknad nr. 2-2023: Andre` Lofthus og Iselin Øigjord - Ombygging av driftsbygning

Søknad nr. 3-2023: Arild Vaage og Kristine Sandvik - Bygningar for produksjon av ved

Søknad nr. 4-2023: Dampen gjestehus v/ Reidar Sandal - Oppgradering og ombygging

 

Stad

Energihotellet
 

Kontakt

Suldal kommunale næringsfond
 

Udmund Nybø
Legg til hendinga i din kalender