Møte i Ropeidhalvøya grendeutval

onsdag 25. januar 2023, 19.00 - 21.30

Informasjon

Saker

  • Godkjenning av referat frå sist møte
  • Godkjenning av innkalling
  • Prosjektet "Trivsel og frivilligheit på Ropeidhalvøya"
  • Årsmelding 2022
  • Meldingar

Stad

Kjølvikstølen grendahus
 

Kontakt

Ropeidhalvøya grendautval
 

Ellen Iversen
Legg til hendinga i din kalender