Ope møte om integrering og busetting på Nesflaten

onsdag 28. september 2022, 18.00 - 19.30

Informasjon

Øvre Suldal grendeutval og Suldal kommune inviterer til informasjonsmøte om busetting av flyktningar på Nesflaten. 

Ordførar informerer om overordna politikk og målsetting, introsenteret om busettingsarbeidet og Frivilligsentralen om frivillig innsats. 

Stad

Skattkammeret på Nes (Sentrumsbygget)
 

Kontakt

Øvre Suldal grendautval
 

Legg til hendinga i din kalender