Ope møte om integrering og busetting på Suldalsosen

torsdag 6. oktober 2022, 19.00 - 20.30

Informasjon

Vinjar grendeutval og Suldal kommune inviterer til informasjonsmøte om busetting av flyktningar på Suldalsosen. 

Ordførar informerer om overordna politikk og målsetting, introsenteret om busettingsarbeidet og Frivilligsentralen om frivillig innsats. 

Stad

Suldal Samfunnshus
 

Kontakt

Suldal kommune
 

Hilde Nora Våge
Legg til hendinga i din kalender