Møte i Øvre Suldal Grendautval

tysdag 25. januar 2022, 18.00 - 20.00

Informasjon

Saksliste

Sak 012022 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02 2022 Godkjenning av protokoll frå møtet 15.11.2021.
Sak 03 2022 Ny gangbru Kilen. Arild Vaage frå Suldal kommune presenterar prosjektet.
Sak 04 2022 Suldal kommune er vald som føregangskommune på lokaldemokrati.
Sak 05 2022 Oppdatering hurtigladar.
Sak 06 2022 Sentrumsbygget tankar rundt investeringar.
Ymse

Stad

Biblioteket på Nesflaten skule
 

Kontakt

Øvre Suldal grendautval
 

Olav Lindseth
Legg til hendinga i din kalender