Møte i Ropeidhalvøyna grendautval

tysdag 27. april 2021, 19.00 - 21.00

Informasjon

Sakliste:

Sak 07/21            Godkjenning av referat frå møte 17.02.21, og innkalling til møte 27.04.21.

Sak 08/21            Oppstart prosess med rasteplass.

Sak 09/21            Rydding i samband med Bygdeborga på Rosseid, dugnad.

Sak 10/21            Høyring – Nytt forslag til hurtigbåtruter.  Sjå vedlegg. 

                             Viktig at alle set seg inn i dei tre forskjellige alternativa før møtet.

Sak 11.21             Meldingar

 

https://www.rogfk.no/politikk/horinger-og-offentlig-ettersyn/ny-struktur-for-hurtigbat.108545.aspx

 

Stad

Kjølvikstølen grendahus
 

Kontakt

Ropeidhalvøya grendautval
 

Ellen Iversen
Legg til hendinga i din kalender