Møte i Hylsfjorden grendeutval på TUNET

torsdag 21. januar 2021, 19.00 - 21.00

Informasjon

Sakliste:

1/21        Referat og meldingar.

2/21        Årsmelding.

3/21        Fellesmøte med alle grendeutvala.

4/21        Høyring. Kommunen sitt planprogram. Trinn i prosessen med revisjon av kommuneplanen.

5/21       Ymse.

 


 

Stad

TUNET
 

Kontakt

Hylsfjorden grendeutval
 

Geir Ove Løland
Legg til hendinga i din kalender