Møte i Ropeidhalvøya grendeutval

tysdag 18. februar 2020, 19.00 - 21.00

Informasjon

Sakliste:

Sak 3/20       Godkjenning av innkalling, og referat frå møte 18.12.19 og 06.01.20                              

Sak 4/20       Meldingar

Sak 5/20       Årsmelding  2019                                                                 

Stad

Kjølvikstølen grendahus
 

Kontakt

Ropeidhalvøya grendautval
 

Ellen Iversen
Legg til hendinga i din kalender