Jegermøte - informasjon om skrantesjuke (CWD) og prøvetaking av reinsdyr, elg og hjort

onsdag 15. august 2018, 19.30 - 21.00

Informasjon

Etter pålegg frå Miljødirektoratet skal jegerane sjølv ta prøvar frå hjortedyr felt under jakt.

På møtet vil representant frå Mattilsynet og Vestskog gi god og nyttig info om sjølve sjukdommen, korleis ein praktisk tek ut prøvar av felt dyr og registrering og innsending av prøvar.

Utstyr for prøvetaking (jegerpakkar) vil bli delt ut.
 

Meir informasjon om kartleggingsprogrammet: http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/skrantesjuke-jaktinnsamling/

Stad

Suldal kulturhus
 

Kontakt

Legg til hendinga i din kalender