Møte Erfjord grendeutval

onsdag 23. oktober 2019, 19.30 - 21.30

Informasjon

Saksliste:

  • Godkjenning av møtereferat frå møte 15.05.2019
  • Meldingar/ oppfølgingssaker
  • Sak.5/19 Fordeling lokale kulturmidler
  • Sak.6/19 Tilkomstveg Stølane Aust

Stad

Erfjord grendasenter
 

Kontakt

Erfjord grendeutval
 

Bjarte Leirvik
Legg til hendinga i din kalender